Jeg kan hjælpe dig med at blive klogere på dine kunder, medlemmer eller eksterne stakeholdere. Jeg har forskellige værktøjer til at belyse det problem, du har, så vi sammen kan finde en vej videre.

Her på siden ser du en liste over konkrete analyseværktøjer, jeg har erfaring med og vil kunne gøre brug af i et samarbejde med dig. Nogle gange er det nok med en enkelt type analyse, mens det andre gange kan skabe stor værdi at kombinere dem – særligt hvis problemet er komplekst at forstå og at løse.

Hiv fat i mig, hvis du vil høre nærmere om, hvad jeg kan gøre for dig.


Analyse af egne data

Får du nok ud af de data, du allerede har liggende? Jeg analyserer dine data grundigt for at se, hvad der gemmer sig af viden om din virksomhed, som vi kan bringe mere i spil.

Befolkningsanalyser 

Hvad synes danskerne egentlig om dit produkt eller din organisation? Kender de dig overhovedet? Lad os spørge dem! Jeg kan hjælpe med at udarbejde en spørgeramme til brug i befolkningsundersøgelser og foretage den efterfølgende databehandling, så du hurtigt og let får svar på spørgsmål om danskernes kendskab og holdninger til det, der er relevant for dig.

Dybdeinterviews

Hvad er de dybere associationer forbundet med dit produkt? I hvilken kontekst er du mest relevant – og hvornår er du det slet ikke? Få svar på de mere komplekse spørgsmål om dine kunder forhold til dig med dybdeinterviews.

Fokusgrupper

Hvordan taler dine kunder om dit produkt? Hvordan reagerer forskellige kunder på forskellige nye ideer til produkter? I fokusgrupper konstrueres en arena, hvor forbrugere guides til at tale om og reflektere højt over til- og fravalg af produkter eller holdninger. Dette er en god måde at teste nye ideer til produkter, eller blive klog på, hvordan du opfattes af forbrugere eller medlemmer.

Medlemsanalyser

Hvad er det vigtigste for dine medlemmer ved deres medlemskab? Og hvad er egentlig ikke så vigtigt, men måske hundedyrt at holde ved lige? Bliv klogere på dine medlemmers tilfredshed og forventninger til deres medlemskab med en medlemsanalyse. Den udformes som en spørgeskemaundersøgelse og kan med fordel kombineres med dybdeinterviews for at give indsigterne mere fylde.

Observationer

Hvordan kan vi komme tæt på det, kunderne faktisk gør – og ikke bare det, de siger, de gør? Det kan du med observationer. Det kan være i en fysisk butik eller på internettet. Her iagttages adfærden hos kunderne systematisk og metodisk, så vi kan komme tættere på den faktiske adfærd end den adspurgte.

Stakeholderanalyser

Hvad er dine vigtigste stakeholderes opfattelse af dig? Hvordan opfattes du som samarbejdspartner, og hvad kunne I måske arbejde tættere sammen om? Med en stakeholderanalyse bliver du klogere på, hvordan du opfattes blandt de aktører, som er vigtigst for din virksomhed eller organisation.